Tag: อ๊ามจุ้ยตุ่ย

ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย (ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย) ในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย เป็นขบวนแห่พระที่ยาวที่สุด ปกติขบวนจะผ่านไปหมดทั้งขบวนจะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง เนื่องจากอ๊ามจุ้ยตุ่ยมีจำนวนพระ (ม้าทรง) จำนวนมาก ขบวนแห่พระจะเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแน่ประมาณ 06.30-07.00 น. และจะแห่ไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองภูเก็ต ใครอยากชมอาจต้องตื่นเช้านะครับ

Tags: , , , , , , , , , ,

พิธีรับพระ ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ประเพณีถือศึลกินผัก จ.ภูเก็ต @ เพียวคาร์เร้นท์ ถ.รัษฎา วันที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 19.30-21.30 น.

ในประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ต ประมาณวันที่ 3 ของการกินเจ จะมีพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (อ๊ามจุ้จตุ่ย) โดยทำพิธีอัญเชิญจากชายทะเลสะพานหิน และมีการต้อนรับองค์เทพ ณ สะพานพระอร่าม ถ.รัษฏา แล้วแห่ขบวนไปประดิษฐานในศาลเจ้า

Tags: , , , , , , , ,
Back to top