Tag: ศาลเจ้าบางเหนียว

ขบวนแห่พระอ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว) ในเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระอ๊ามบางเหนียวจะเริ่มออกขบวนตั้งแน่ประมาณ 07.00-07.30 น. และจะแห่ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต ใครอยากชมอาจต้องตื่นเช้านิดหนึ่ง เพราะไม่งั้นอาจเข้าไม่ถึงบริเวณที่ขบวนแห่พระผ่าน

Tags: , , , , , , , , ,

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2553
09.00 น. พิธีเปิดโครงการงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต—สะพานหิน

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2553
08.00 น.  พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้าฮุนจง และ ศาลเจ้าสู่ก้ง นาคา

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2553
07.00 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ

วันจันทร์ ที่ 11ตุลาคม 2553
07.19 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าหลินฮู้ไท้ซู สามกอง

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2553
06.30 . พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ
07.15 น. พิธีแห่พระรอบภายในบ้านปาสัก-ตลาดบ้านดอน—-ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่ บ้านป่าสัก
07.30 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าท่าเรือ ท่าเรือ
14.00 น. พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน—ศาลเจ้าฮุนจง และ ศาลเจ้าจ้อสู่กง นาคา

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2553
06.00 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าบางเหนียว
07.30 น. พิธีแห่พระในเขตอำเภอถลาง
08.45 น. พิธีแห่พระบ้านไม้ขาว
20.00 น. พิธีลุยไฟ—-ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ ท่าเรือ
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง หล่อโรง
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ซอยพะเนียง
ศาลเจ้าเจ้งอ๋อง ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ
20.09 น. พิธีลุยไฟ—ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
21.00 น. พิธีลุยไฟ—ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2553
07.00 น. พิธีแห่พระบริเวณบ้านดอน บ้านเคียน บ้านสาคู บ้านในยาง สนามบิน และบ้านเมืองใหม่— ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง บ้านดอน
08.00 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด—-ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้ เชิงทะเล
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด—–ศาลเจ้าบางเหนียว และ ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู สามกอง
ประกอบพิธีเดินสะพานตะปู—-ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
20.45 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด—-ศาลเจ้าซำไป่กอง บางคู

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553
07.00 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้าถู่ต่าวโบ้เก๊ง กะทู้ และศาลเจ้ายกเค่เก้ง ซอยพะเนียง
18.30 น. พิธีแห่พระในเขต อ.ถลาง—-ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
20.00 น. ประกอบพิธีลุยไฟ—-ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู สามกอง
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่ บ้านป่าสัก
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง บ้านดอน
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด—-ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ
20.09 น.  ประกอบพิธีลุยไฟ—-ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้ เชิงทะเล
20.30 น. ประกอบพิธีลุยไฟ—-ศาลเจ้าซำไป่กอง บางคู

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2553
07.00 น. พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง หล่อโรง
15.00 น. พิธีแห่พระรอบบ้านสะปำและบางคู—-ศาลเจ้าซำไป่กอง บางคู
15.00 น. ประกอบพิธีลุยไฟ—-ศาลเจ้าถู่ต่าวโบ้เก๊ง กะทู้

Tags: , , , , , , , , ,
Back to top