Tag: ขบวนแห่พระ

งานประเพณีถือศีลกินผัก 2554
วันที่ 27 กันยายน 2554 – 5 ตุลาคม 2554

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554
– พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต — ศาลเจ้าฮุนจง และ ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง นาคา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2554
-พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554
– พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าหลินฮู้ไท้ซู สามกอง
– พิธีแห่พระรอบ ต.ฉลอง ต.ราไวย์ ต.กะรน—ศาลเจ้าเต้กุ้น บ้านนาบอน

วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554
– พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ และศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตรงขามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
– พิธีแห่พระบริเวณหมู่บ้านสะปำ—ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
– พิธีแห่พระรอบหมู่บ้านป่าสักและตลาดบ้านดอน— ศาลเจ้าเต่กุ๊นไต่เต่ ป่าสัก
– พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน—ศาลเจ้าฮุนจง และศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง นาคา

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554
–  พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าบางเหนียว บางเหนียวต่างโบ้เก้ง มูลนิธะเทพราศี
–  พิธีแห่พระรอบภายในเขตอำเภอถลาง—-ศาลเจ้าสามอ๋องฮู้ (ศาลเจ้าเชิงทะเล)
–  พิธีแห่พระรอบหมู่บ้านไม้ขาว—ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (ศาลเจ้าบ้านดอน)

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
–  พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
–  พิธีแห่พระรอบหมู่บ้านดอน หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินภูเก็ต และหมู่บ้านเมืองใหม่ — ศาลเจ้ากิมซืออ๋องเก้ง ศาลเจ้าบ้านดอน

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554
–  พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ศาลเจ้าจอซูก้ง ซอยพะเนียง
–  พิธีแห่พระในเขตอำเภอถลาง—-ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
–  พิธีแห่พระรอบ ต.ฉลอง —–ศาลเจ้าเต้กุ้น บ้านนาบอน

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2554
–  พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต—-ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
–  พิธีแห่พระรอบหมู่บ้านสะปำและหมู่บ้านบางคู—-ศาลเจ้าซำไป่กอง

Tags: , , , , , , ,
Tags: , , , , , , , , ,

ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย (ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย) ในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย เป็นขบวนแห่พระที่ยาวที่สุด ปกติขบวนจะผ่านไปหมดทั้งขบวนจะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง เนื่องจากอ๊ามจุ้ยตุ่ยมีจำนวนพระ (ม้าทรง) จำนวนมาก ขบวนแห่พระจะเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแน่ประมาณ 06.30-07.00 น. และจะแห่ไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองภูเก็ต ใครอยากชมอาจต้องตื่นเช้านะครับ

Tags: , , , , , , , , , ,

ขบวนแห่พระอ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว) ในเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระอ๊ามบางเหนียวจะเริ่มออกขบวนตั้งแน่ประมาณ 07.00-07.30 น. และจะแห่ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต ใครอยากชมอาจต้องตื่นเช้านิดหนึ่ง เพราะไม่งั้นอาจเข้าไม่ถึงบริเวณที่ขบวนแห่พระผ่าน

Tags: , , , , , , , , ,

ขบวนแห่พระอ๊ามเจ่งอ๋อง (หรือ ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ในเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระจะแห่ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต

Tags: , , , , , , , ,
Back to top