เราลองรวบรวมสถานที่บริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ครับ ไว้เผื่อช่วยให้ท่านได้บริจาคได้ง่ายขึ้น

1. ครอบครัวข่าว 3
ชื่อบัญชี “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น”
เลขที่บัญชี 096-3-015-995 ธ.กรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีกระแสรายวัน
(….เงินบริจาคบัญชีนี้สามารถนำไปลด-หย่อนภาษีได้….)ยอดรวม วันที่ 18 มี.ค.2554   :  71,964,621 บาท อัพเดท ณ เวลา 18.00 น.

2. จุดรับบริจาค ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น
– อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4
– กล่องรับบริจาค ร.พ.ศิริราช (โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 เวลา 09.00-16.30 น.) และ (วันจันทร์-ศุกร์  ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เวลา 07.00-16.00 น.)
– กล่องรับบริจาค สถานีรถไฟบีทีเอส.ทุกสถานี

3. สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น”
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ หมายเลข 023-606799-0
ส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่แฟ็กซ์ 02 652 4440,02 250 0312 คอนเฟิร์มแฟ็ก โทร. 02 256 4443
สอบถามรายละเอียดการบริจาค 02 256 4440, 02 256 4032-6 หรือศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664

› Continue reading…