สภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ :  045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ครอบครัวข่าว 3

บัญชี “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทุกภัย 54”
กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ สาขามาลีนนท์ เลขที่ 014-3-00444-8

ช่อง 7 สี

เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมได้ที่
บัญชี “001-9-13247-1″ ชื่อบัญชี 7 สีช่วยชาวบ้าน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินจิต

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ออมทรัพย์
เลขที่ 020-2-53333-8
หรือ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
เลขที่ 082-2-66600-0