ขบวนแห่พระอ๊ามเจ่งอ๋อง (หรือ ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ในเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระจะแห่ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต