ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย (ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย) ในเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ขบวนแห่พระอ๊ามจุ้ยตุ่ย เป็นขบวนแห่พระที่ยาวที่สุด ปกติขบวนจะผ่านไปหมดทั้งขบวนจะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง เนื่องจากอ๊ามจุ้ยตุ่ยมีจำนวนพระ (ม้าทรง) จำนวนมาก ขบวนแห่พระจะเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแน่ประมาณ 06.30-07.00 น. และจะแห่ไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองภูเก็ต ใครอยากชมอาจต้องตื่นเช้านะครับ