แน่นอนครับ เมื่อต้องการเช่ารถ บริษัทรถเช่าก็จะขอดูบัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรเครดิตเป็นธรรมดา แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทรถเช่ามักจะไม่เก็บบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหลักฐานใดๆของผู้เช่าเอาไว้ ยกเว้นบางกรณีเช่น ผู้เช่าไม่มีบัตรเครดิต บริษัทรถเช่าบางที่ อาจอนุโลมให้เช่าโดยขอเก็บบัตรประชาชนไว้เป็นประกัน

หากบริษัทรถเช่าต้องการที่จะถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวต่างๆเอาไว้ ก็ขอแนะนำให้ขีดคร่อมในใบถ่ายเอกสาร และเขียนกำกับ “ใช้เฉพาะเพื่อการเช่ารถ” จะได้มั่นใจว่าบริษัทรถเช่าจะไม่นำเอกสารต่างๆไปใช้กระทำการอื่น อันนี้เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ครับ เผื่อใบถ่ายเอกสารของเราอาจพลัดหล่นไปอยู่กับผู้ไม่หวังดี จะได้ไม่สร้างปัญหาให้เราในภายหลัง